Aanvraag biednummer

Met onderstaande downloadknop kunt u het formulier downloaden waarmee u op de veilingavond een biednummer kan ophalen.

Formulier downloaden

Graag vooraf duidelijk invullen. In voorkomend geval kan u om legitimatie worden gevraagd.